Ngezi Portal 3 Stockpile Cover

May 17, 2020

Ngezi Portal 6 Surface Primary Tip & Conveyors 750T –2020

Apr 1, 2020

Ngezi Portal 4 Underground Crushers & Conveyors 1600T –2018

Mar 1, 2020

Ngezi Portal 3 Underground Crushers & Conveyors 500T –2014

Feb 1, 2020

Ngezi Surface Crushing & 2.5km Overland conveyor 450T –2008

Jan 1, 2020